พลเอกสมพร เติมทองไชย ผู้สนับสนุนการก่อสร้างหอสมุดเติมทองไชยนายสกล ทะแกล้วพันธ์ุ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมคณะครู
ให้การต้อนรับพล
เอกสมพร เติมทองไชย ผู้สนับสนุนการก่อสร้างหอสมุดเติมทองไชยจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
วันนี้ท่านได้มอบหนังสืออนุ
สรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนางพวงพรรณ เติมทองไชย
 และเงินสนับสนุนงานห้องสมุด
จำนวน 10,000.-บาท

ณ หอสมุดเติมทองไชย
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 18-05-2016

Username
Password