ขบวนแห่โคมวิสาขบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดย นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ว่าที่ร้อยตตรีอดุลย์ กันทะวงค์   รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ   นายศรีวัย โญกาศ  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน    นางพรสุคนธ์ ปาจุวัง รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
ร่วมขบวนแห่โคมวิสาขบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่ออนุรักษ์
และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป 
โดยจัดกิจกรรมขึ้นใน วันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยมหาวิหา


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 21-05-2016

Username
Password