“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต – Life Saving ”นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพ
ิธีเปิด
กิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต – Life Saving ” 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการจมน้ำ ฝึกทักษะการเอาชีวิตรอด และยังสามารถนำทักษะการว่ายน้ำที่ได้รับการฝึกจากครูผู้ฝึกสอน ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้
ทั้งนี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจาก กลุ่มโรงเรียนหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
และ จากกลุ่มโรงเรียนจามเทวี จังหวัดลำพูน โรงเรียนราชนุเคราะห์ ๒๖ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 

โรงเรียนป่าซาง โรงเรียนวชิรป่าซาง โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 30-05-2016

Username
Password