"ศิษย์เก่าต้นแบบ ส่งต่อความเป็นลูกจักรคำ""ศิษย์เก่าต้นแบบ ส่งต่อความเป็นลูกจักรคำ"
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ศิษย์เก่าจักรคำ ชั้น ม.6/1 (แผนการเรียนวิทย์- คณิต) รุ่นปี 33 โดยมี
1.คุณสมโภช โสภณจิต
2.คุณธกร ไชยวงศ์ผาบ
3.ดร.วรัญญา คำปัน
4.รตอ.นพดล อัตถะกาศ
5.คุณจักร พันธ์ นิ่มงามศรี
ได้เป็นตัวแทนของรุ่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี
มีจิตสาธารณะและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 คน ได้แก่ 
นางสาวนิสรีน รังศรี ม.6/1 
และนายธีรวัฒน์ สุริยะธง ม.6/1

ณ อาคารอำนวยการ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 13-06-2016

Username
Password