พิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๑๑๒ ปีพิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๑๑๒ ปี 
พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป 
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้บริหารคณะครูนักเรียนพร้อมใจกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙คลิกชมภาพกิจกรรม
โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 13-06-2016

Username
Password