โครงการ ให้เลือดเชื่อมต่อความรู้สึกจากใจผู้ให้ถึงผู้รับวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ด้วยทางโรงพยาบาลลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการ “ให้เลือดเชื่อมต่อความรู้สึกจากใจผู้ให้ถึงผู้รับ”
 เนื่องในโอกาสวันผู้บริจาคโ
ลหิตโลก และวันเทคนิคการแพทย์ประจำปี ๒๕๕๙
 อีกทั้งกิจกรรมอบรมเสวนาในห
ัวข้อ “เยาวชนไทย ใส่ใจสังคมเริ่มต้นด้วยการบริจาคโลหิต”
โดยมีคณะครูและนักเรียนให้ค
วามสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 20-06-2016

Username
Password