อบรมครูในการพัฒนามาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวัน ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๒.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เป็นประธานในการจัดอบรมครูในการพัฒนามาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยมีอาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็นวิทยากรในการอบรม ครั้งนี้
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 20-06-2016

Username
Password