รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พบนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพู 
พบนักเรียนหน้าเสาธง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จากนั้นเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา (Lamphun Team) 
โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ และนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 20-06-2016

Username
Password