ค่ายเยาวชนรักพลังงาน ๒๕๕๙๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการอบรม
 "ค่ายเยาวชนรักพลังงาน" 


โดยวิทยากรจาก ศูนย์บริการวิชาการที่ ๗ (จังหวัดเชียงใหม่)
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี

ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง 
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 05-07-2016

Username
Password