"อ่านเพื่อแม่" ( Read For Mom ) ๒๕๕๙วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมมหกรรมรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
ในหัวข้อ “อ่านเพื่อแม่"( Read For Mom )
โดยมีนายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ
ื้นที่การศึกษา เขต 35 เป็นประธานในพิธี 
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ประธานดำเนินงาน
ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 05-07-2016

Username
Password