สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
ประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด” 
โดยการเผายาเสพติดและของมึนเมา พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด 
และร่วมชม การแสดงจากนักเรียนชุมนุม To Be Number One 
ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 05-07-2016

Username
Password