วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
 เป็นเจ้าภาพจัดพิธีทบทวนคำป
ฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
โดยมีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
เป็นประธานในพิธี และนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักคำคณ
าทร จังหวัดลำพูน
 พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับสำ
นักงานคณะลูกเสือจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ณ สนามโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 05-07-2016

Username
Password