การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นำโดย นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕
ณ ประชุมห้องเจ้าหลวง
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 21-07-2016

Username
Password