พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ด้วยเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้น 
โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้
เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ณ บริเวณลานอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 21-07-2016

Username
Password