นักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
เอเอฟเอสเขตลำพูน ได้รับเกียรติจาก
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
และประธานศูนย์เอเอฟเอสเขตลำพูน 
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับการกลับมาของนางสาวธัญชนก หน่วยเดชา
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที
่ 6/10 ที่ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการเยาวชนเอเอฟเอส
เพื่อก
ารศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ รุ่น 54 และต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเอเอฟเอสฯ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย Ms.Beatrice Fedozzi ประเทศอิตาลี ระยะเวลา 6 สัปดาห์ Ms.Alisa Fabbri ประเทศอิตาลี ระยะเวลา 1 ปี และ Ms.Ariane Tremblay ประเทศแคนาดา ระยะเวลา 1 ปี
 เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศ
ึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 21-07-2016

Username
Password