พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2559๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้ร่วมขบวนแห่ อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และ เทียนพรรษาของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เคลื่อนขบวนจากบริเวณ สี่แยกประตูลี้ ไปตามถนน อินทยงยศ
ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพ
ูน เข้าสู่ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาร อ.เมือง จ.ลำพูน
จากนั้น นาย ณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายเทียน พรรษาพระราชทาน
โดยมีหัวหน้าสวนราชการ และ นักเรียนนักศึกษา จากสถานศึกษาใน จ.ลำพูน
ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพ
ระราชทาน พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อถวายแด่ พระสงฆ์ ที่จำพรรษา
โดยมีพระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานสงฆ์

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 21-07-2016

Username
Password