คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กลุ่มงานกิจการนักเรียน พร้อมทั้งคณะครู
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕ จำนวน ๑๒ ท่าน เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสภานักเรียน ของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ณ ห้องเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 17-08-2016

Username
Password