กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เป็นประธานในพิธีเปิด ในงาน “กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙”
และร่วมรับชมการแสดง รำอวยพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บรรเลงดนตรีไทยประยุกต์สด และการแสดงจากนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาไทย อีกมากมาย
ณ ห้องเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 17-08-2016

Username
Password