“วันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”วันที่ 8 สิงหาคม 2559
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมชมการแสดงจากนักเรียน 
เนื่องใน “วันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 17-08-2016

Username
Password