“ลำไยไทย ลำไยลำพูน” ประจำปี ๒๕๕๙วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดขวบนแห่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และขบวนแห่รถประดับลำไยไทย ลำไยลำพูน
จังหวัดลำพูนได้กำหนดจัดงาน “ลำไยไทย ลำไยลำพูน” ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 17-08-2016

Username
Password