โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นวันที่ 9 สิงหาคม 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ MAGIC LAND
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ใน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 17-08-2016

Username
Password