วันที่ ๑๒ สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๙นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
และคณะครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด
็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยมี นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

ณ หอประชุม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 17-08-2016

Username
Password