กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูนเป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาเครื่องทองน้อยและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบิดาวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และร่วมชมการแสดงของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์ –คณิตฯ 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 17-08-2016

Username
Password