มอบรางวัลนักกีฬาเทนนิส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
ได้มอบ เกียรติบัตรและโล่รางวัล ให้กับนักกีฬาเทนนิสโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ในการแข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๙
ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิส
1.รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว
ด.ช. ธนภัทร ชัยปัญญา ชั้น ม.3/12
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว นายจิราพัชร น้อยจ้อย ชั้น ม.4/10
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทชายเดี่ยว ด.ช.ปุณยวิษณ์ ทุนอินทร์ ชั้น ม.2/12
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทหญิงเดี่ยว ด.ญ.ภัณฑิรา ภคบวร ชั้น ม.2/11
ครูผู้ฝึกสอน ครูชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 24-08-2016

Username
Password