“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖”นที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 
ประธานในพิธีเปิด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖”
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ (จังหวัดลำพูน กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒)
และนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
 และร่วมชมการแสดงพิธีเปิด ณ อาคารบุรีรัตน์
ทั้งนี้ นายทองปอนด์ สาดอ่อน ,นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร
ได้เยี่ยมชมตามจุดการแข่งขันของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 13-09-2016

Username
Password