วาระเกษียณ เวียนมา น้อมจิต มุทิตา แด่คุณครูวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ทางโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดงานมุทิตาจิต แก่คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ
นำโดยกลุ่มกิจการนักเรียน ภายในงานมีการรำแสดง
จากนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โ
รงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ทางตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นมอบดอกมะลิแด่คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งร่วมบันทึกภาพร่วมกับคณะครูและนักเรียน
ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 13-09-2016

Username
Password