พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙
ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 
ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
และนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในครั้งนี้ด้วย

ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 13-09-2016

Username
Password