วัฒนธรรมประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนวันที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๙
คณะครูและนักเรียน 
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก 
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 10-10-2016

Username
Password