อบรม STAM EDUCATIONวันที่ 27 กันยายน 2559
การอบรมครูโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
STAM EDUCATION
โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดการอบรมทั้งนี้มีคณะครูเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก 
ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง 
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 10-10-2016

Username
Password