สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ จัดมุทิตาจิตกตัญญู บุคลากรทางการศึกษา ๒๕๕๙ ลำปาง-ลำพูนวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ จัดมุทิตาจิตกตัญญู
 บุคลากรทางการศึกษา ๒๕๕๙ ลำปาง-ลำพูน

คณะครูผู้เกษียณอายุราชการได้ร่วมพิธีสืบชะตา ณ วัดพระแก้วดอนเต้า
จากนั้นได้นั่งรถม้าไปยังโร
งเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตำบล หัวเวียง

คลิกชมภาพกิจกรรม ชุดที่ ๑

คลิกชมภาพกิจกรรมชุดที่ ๒


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 10-10-2016

Username
Password