สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน จัดงานมุทิตาจิต “ รำลึกถึงคืนวัน ความสัมพันธ์ดุจญาติมิตร ”วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
สมาคมโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน 
จัดงานมุทิตาจิต 
“ รำลึกถึงคืนวัน ความสัมพันธ์ดุจญาติมิตร ” 
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ โรงแรมลำพูนวิว


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 10-10-2016

Username
Password