งาน "ร้อยรัก ร้อยใจ สายใยรัก จักรคำคณาทร 112 ปี" 59วันที่ 30 กันยายน 2559
วันแห่งเกียรติยศและภาคภูมิใจ แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ในงาน "ร้อยรัก ร้อยใจ สายใยรัก จักรคำคณาทร 112 ปี" ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่าครูอาวุโส สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าจักรคำคณาทร ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานดังกล่าว เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ 
ในปีนี้ จักรคำคณาทรของเรามีคุณครูเกษียณอายุราชการถึง 21 ท่านด้วยกัน ได้แก่
คุณครูธีระพงค์ ประพันธ์ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
คุณครูสมบัติ ซองศรี (สังคมศึกษาฯ)
คุณครูนวพร ผุสดี (การงานอาชีพฯ)
คุณครูสุเทพ ปันเต (คณิตศาสตร์)
คุณครูมยุรี พรนิมิตร (การงานอาชีพฯ)
คุณครูเรณู ประพันธ์ ภาษาต่างประเทศ
คุณครูวัลลีย์ ถาแปง (ภาษาไทย)
คุณครูกาญจนา แพทย์ศิริ (การงานอาชีพฯ)
คุณครูศิริลักษณ์ สุภากุล (สังคมศึกษาฯ)
คุณครูกาญจนี ฟักอ่อน (คณิตศาสตร์)
คุณครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก (การงานอาชีพฯ)
คุณครูนงเยาว์ สุจนิล (ภาษาต่างประเทศ)
คุณครูประดิษฐ์ วงศ์ฝั้น (การงานอาชีพฯ)
คุณครูนิตยา ซองศรี (สังคมศึกษาฯ)
คุณครูทวี สีวิจี๋ (วิทยาศาสตร์)
คุณครูสุรศักดิ์ สุทธสุภา (คณิตศาสตร์)
คุณครูบุษยพรรณ อาสิงสมานันท์ (ภาษาต่างประเทศ)
คุณครูธราธาร กาญจนา (การงานอาชีพฯ)
คุณครูอารีย์ เลิศจรรยารักษ์ (ภาษาต่างประเทศ)
คุณครูทิพย์จิรา วรรธนกานต์
คุณครูธนรัชม์ มนัสตรง (สังคมศึกษาฯ)
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 10-10-2016

Username
Password