ต้อนรับครูใหม่จากโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมวันที่ 3 ตุลาคม 2559
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ
คุณครูลัดดา นิมไพบูลวัฒน์ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
และคุณครูธิดา ฮาวปินใจ ครูผู้สอนวิชา วิทยาศาสตร์
คุณครูจากโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 10-10-2016

Username
Password