“การอบรมเชิงปฏิบัติการ OD และการพัฒนางานโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนวันที่ 6 ตุลาคม 2559
นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
เป็นประธานในการเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการ OD และการพัฒนางานโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน”
ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 10-10-2016

Username
Password