การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
คณะครูโรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
โดยมีนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เป็นประธานในการเปิดการประชุมในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 10-10-2016

Username
Password