พิธีมุทิตาจิต แสดงความยินดี นายสกล ทะแกล้วพันธ์ุวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีมุทิตาจิต
และแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้อำนวยการ สกล ทะแกล้วพันธ์
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 11-11-2016

Username
Password