นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์
ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 11-11-2016

Username
Password