ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และระดับชั้น ม.6วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 ในภาคเช้า
และ ระดับชั้น ม.6 ในภาคบ่าย
ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และผู้ปกครองนักเรียน
ได้ร่วมกันปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นเวลา 120 วินาทีถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 การประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-11-2016

Username
Password