“สืบสานตำนานยี่เป็ง” โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำปี 2559วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ได้จัดกิจกรรม “สืบสานตำนานยี่เป็ง” โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
 ณ เรือนล้านนากาญจนาภิเษก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 14-11-2016

Username
Password