ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ได้สนับสนุนทุนการแข่งขันทีมหุ่นยนต์ รร.จักรคำคณาทรวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ได้สนับสนุนทุนการแข่งขันทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ในรายการ World Robot Olympiad 2016 ณ ประเทศอินเดีย จำนวน 40,000 บาท
ณ อนุสาวรีย์เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 15-11-2016

Username
Password