แจ้งสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ปีการศึกษา 2560นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 สนามสอบ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ห้องสอบใช้อาคาร 2 ห้อง 215 และ 216 ครับ


โดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 18-11-2016

Username
Password