ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ได้ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนได้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม
ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย
ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 22-11-2016

Username
Password