พิธีเสริมขวัญกำลังใจแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559วันที่ 2 ธันวาคม 2559
ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
 เป็นประธานใน พิธีเสริมขวัญกำลังใจแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 ประจำปี 2559
 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 06-12-2016

Username
Password