ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป วันธรรมสวนะวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป
เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 07-12-2016

Username
Password