งานพระแม่นั่งเมืองวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟ้อนถวาย พระนางเจ้าจามเทวี เนื่องในงาน พระแม่นั่งเมือง
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความกตัญญู รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีของนครหริภุญไชย ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวีคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 08-12-2016

Username
Password