ชมรม TO BE NUMBER ONEวันที่ 9 ธันวาคม 2559
 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการได้มอบถ้วยรางวัลให้กับ
 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จากชมรม TO BE NUMBER ONE
เข้าแข่งขัน โครงการร้อง-เต้น เพื่อ สุขภาพดี TO BE NUMBER ONE ปี 2559
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในงาน พระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 เมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2559
 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 09-12-2016

Username
Password