กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายในโรงเรียนวันที่ 16 ธันวาคม  2559

สำนักงานอัยการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดี จังหวัดลำพูน

จัดกิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายในโรงเรียน

ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4     โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนคลิกชมภาพกิจกรรม

 โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 16-12-2016

Username
Password