ตารางการย้ายห้องเพื่อสอบ Pre O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559ตารางการย้ายห้องเรียน เพื่อทำการสอบ Pre O-NET ระดับชั้น ม.3 https://goo.gl/AsVp29 โดยวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 59 ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี และวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 59 ใช้ตารางเรียนวันจันทร์


โดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 25-12-2016

Username
Password