ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ได้มอบ “พระพิฆเนศ คเณศวิเศษวิศิษฏ์” ให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
ที่ได้คะแนนรวมกิจกรรมเข้าค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระดับยอดเยี่ยม
 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 02-02-2017

Username
Password