ค่ายนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษภาษาไทยภาคเหนือ(Gifted Thai) ปี60กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้นำนักเรียนผู้มีความพิเศษด้านภาษาไทยและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายกิฟไทยภาคเหนือ
 ตั้งแต่วันที่ 26 -28 มกราคม 2560
โดยในการนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 และ นายมงคล ผุสดี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด ค่ายนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษภาษาไทย
 ภาคเหนือ (Gifted Thai) ประกอบด้วย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย และ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ณ ศูนย์วิจัยเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 02-02-2017

Username
Password